Holmgrens Begravningsbyrå i Kungsbacka

Att dela sorgen


Vid ett dödsfall är det många som berörs. Inte bara familjen eller släkten, utan även du som är en vän, arbetskamrat eller granne. Det kan vara svårt att veta vad man ska säga och göra. När man drabbas av sorg är det viktigt att få samtala. De anhöriga har oftast ett stort behov att få sätta ord på och berätta vad som hänt.

Blommor


Det traditionella sättet att hedra en avliden är genom att köpa blommor. Man kan beställa blomsteruppsättningar, buketter och arrangemang i en blomsterhandel eller genom florist, som sedan kör ut blommorna till begravningen. Vi förmedlar gärna kontakt till dessa. Handbukett kan både kvinnor och män ha. Vi samarbetar med lokala florister eller den som ni väljer.

Minnesgåvor


I samband med begravningen önskar anhöriga ibland att, istället för blommor, skänka en gåva till något speciellt ändamål. Finns inget sådant specifikt önskemål uttalat utan kan man som gäst ändå ge en gåva till det man känner är viktigt. Vi på begravningsbyrån hjälper er med detta och enklast är det om man själv sätter in en summa på angivet plus- eller bankgiro. Dock vill vi gärna kunna föra in era namn i minnesanteckningarna som familjen får efter begravningen. I begravningsannonsen står ev. speciella önskemål och vid tvekan; ring till begravningsbyrån.

Klädsel


Det var länge brukligt att klä sig i svarta kläder vid en begravning. Idag blir det dock allt vanligare att bära vanliga kläder. Det är ju inte kläderna som är det viktiga, utan deltagandet.


När det gäller färg på slips är seden att släkten bär vit slips medan vänner och grannar har svart. Men det blir allt vanligare att även de som inte är släkt bär vit slips.

Var ska jag sitta?


Traditionen var man ska sitta i kyrkan/ceremonilokalen varierar mellan olika delar av landet. I våra trakter, Kungsbacka med omnejd, sitter familjen på vänster sida. På höger sida återfinns vänner, grannar och arbetskamrater. Det finns alltid en representant från begravningsbyrån på plats i kyrkan/ceremonilokalen, för att ta emot er innan begravningsceremonin börjar.

Ska du delta i en begravning som vi anordnar?