Holmgrens Begravningsbyrå i Kungsbacka

Juridik


När någon avlider finns det mer att ordna med än begravning, gravplats och det som sker just i samband med dödsfallet. Mycket sker runtomkring och många frågor hopar sig. Vi på Holmgrens begravningsbyrå vill gärna hjälpa dig med allt som sker i samband med ett dödsfall. Vi vill visa omsorg hela vägen och vi går med dig tills du orkar och kan gå vidare.

 

Juridiken hör till detta som man kanske inte riktigt vet hur man skall hantera. Hit hör bouppteckning, testamente m.m. Men också försäkringar och annat behöver gås igenom.


Vi hjälper dig eller förmedlar kontakt med advokater och jurister.

Bouppteckning


När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. Denna ska vanligtvis förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Vi på Holmgrens begravningsbyrå hjälper er med detta. Ingen bouppteckning är lik den andra utan är bereoende på hur familjesituationen ser ut.


Om ni redan i ett tidigt skede förstår att tiden inte kommer att räcka till kan ni ansöka om anstånd hos Skatteverket. Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar. Finns arvingar genom testamente ska även dessa tas med. I bouppteckningen ska samtliga tillgångar och skulder i boet redovisas. När bouppteckningen är klar ska den registreras vid Skatteverket. Efter registreringen ska ett arvskifte förrättas i de fall där det finns fler än en dödsbodelägare i boet. Ett arvskifte är en överenskommelse mellan arvingarna avseende hur arvet ska fördelas.

Försäkring


Det kan vara svårt att veta om det finns några försäkringar som faller ut i samband med dödsfallet. Vi har kunnig personal som kan ge råd och hjälpa till med detta. Många försäkringar betalas endast ut om man meddelar detta. Låt oss se vilka möjligheter du har att få ut försäkringar du har rätt till.